Pályázatírás, pályázatfigyelés, pályázati szaktanácsadás:

Vállaljuk akár hazai, akár uniós forrásból megvalósuló pályázatok egyéni igények szerinti figyelését, összeállítását, és tanácsadás nyújtását költségvetési szervek, egyházak, nonprofit szervezetek, vállalkozások, természetes személyek részére.

 

Projektmenedzsment: a pályázatot nem csak összeállítani, illetve megnyerni kihívás, annak lebonyolítása, koordinációja is igen nagy feladat, melyben cégünk szintén nagy tapasztalattal rendelkezik. Vállaljuk projektmenedzsmentben való részvétel, tanácsadás nyújtását, a projekt lebonyolítása során felmerülő koordinációs és egyéb munkákat.

 

Tájékoztatás és nyilvánosság: az uniós pályázatok lebonyolítása során kötelező elemként megjelenő PR tevékenység végzését szintén vállaljuk, melynek keretében kommunikációs terv, prospektusok, szóróanyagok készítését, rendezvények megszervezését és lebonyolítását, honlap készítését, sajtómegjelenések generálását, illetve az adott projekthez egyedileg szabott PR tevékenységek végzését.

 

Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés: az uniós forrású pályázatok kötelező eleme a megvalósíthatósági tanulmány, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó költség-haszon elemzés benyújtása, melynek elkészítését szintén vállaljuk, műszaki, szociális, esetenként egyéb területen is.

 

Műszaki tervezés: egy beruházás elengedhetetlen része a megvalósuló műszaki megoldás megtervezése, melyhez 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk nyújt segítséget, vállalva engedélyes, kiviteli és ajánlati – vízépítési, mélyépítési, közlekedésépítési és geotechnikai tervek készítését.


 

Fordítás (angol nyelven): nem csak a pályázatok bonyolítása során, egyéb esetekben is felmerülhet az igény egy-egy dokumentum, egyéb anyag stb. angolról magyar, illetve magyarról angol nyelvre történő fordítására, melyben cégünk szintén segítséget nyújt.


 

Közbeszerzés: megnyert vagy folyamatban lévő projektekhez, illetve egyéb beruházásokhoz kapcsolódóan több éves tapasztalattal rendelkező közbeszerzési tanácsadó partnerünkkel közreműködve vállaljuk ezen tenderek teljes körű lebonyolítását, koordinálását.